CONVERSAS CON

Conversas con...

Espazo para xerar coñecemento en Sogasex a través do diálogo,

a entrevista, o debate e a reflexión.

Close-up of microphone in bar_edited1

Espazo para xerar coñecemento en Sogasex a través do diálogo,

a entrevista, o debate e a reflexión.

Conversas con...

Presentación de Conversas Con...

Conversas con...

Entrevista a Chiis Oliveira.

Conversas con...

Entrevista a Emma Placer.

Conversas con...

Entrevista a José Manuel Viñas Leiro.

Conversas con...

Entrevista a Ricardo Fandiño Pascual.

Conversas con...

Entrevista a Gena Baamonde