Dereitos e Bioética
Image of DNA strand against background with human hands

Afirmación dos dereitos individuais, a loita contra a discriminación non xustificada, a participación do pobo no poder político, o fomento do diálogo racional, as seguridades xurídicas e as políticas de axuda.

                     José Antonio Marina. El rompecabezas de la sexualidad (2002)

 

O respecto ás persoas trans* non consiste en tolerar as expresións non convencionais de xénero; non só hai que cambiar as leis para prohibir a discriminación, senón que forma parte dun imperativo ético máis amplo que supón recoñecer un valor positivo na diversidade. É dicir, o respecto depende dun recoñecemento do valor do outro do distinto a un.

                                                                                Susan Stryker (2013)

Dereitos e Bioética

A Lei do Progreso Ético da Humanidade di que calquera sociedade, cultura ou relixión, cando se libera de cinco obstáculos -a miseria extrema , a ignorancia, o medo, o dogmatismo e o odio ao veciño- encamíñase cara a un marco teórico común que se caracteriza pola...

DESCARGAS PDF

DESCARGAS PDF


INICIATIVA EUROPEA SOBRE INVESTIGACIÓN INTERSEX

CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

ENLACE