INICIO

Sociedade Galega de Sexología

SOGASEX

SLIDER BIOETICA
1 ADOLESCENCIA E INFANCIA- DUCACIÓN SEXUAL
2 XENERO E DIVERSIDADE SEXUAL
SCROLL Saude sexual
SLIDR 1 Educación sexual- acompañando no desenvolvemento persoal
SLIDER 2 De-construir o binarismo sexo-xénero e re-significar a sexua
SLIDER 3 Optimizando a percepción, vivencias e relacións da sexualid
ADOLESCENCIA

A sexualidade é un elemento esencial na construción da identidade de calquera persoa e, é un aspecto fundamental para o desenvolvemento dunha vida saudable.

MÁS INFO AQUÍ.


O xénero, como unha categoría analítica dos significados atribuídos ao sexo, permítenos escarbar na estrutura na que se asenta o patriarcado e esa construción excluínte de dous sexos, dúas identidades e o desexo heteronormativo.

MÁS INFO AQUÍ.


A OMS define a saúde sexual como un estado de benestar físico, mental e social en relación coa sexualidade. 

MÁS INFO AQUÍ

A Lei do Progreso Ético da Humanidade di que calquera sociedade, cultura ou relixión, cando se libera de cinco obstáculos -a miseria extrema , a ignorancia, o medo, o dogmatismo e o odio ao veciño- encamíñase cara a un marco teórico común que se caracteriza pola afirmación dos dereitos individuais.

MÁS INFO AQUÍ

Espazo para xerar coñecemento en Sogasex a través do diálogo, a entrevista, o debate e a reflexión

MÁS INFO AQUÍ

Artigos e referencias, de Sogasex e socixs, nos medios escritos e audiovisuais

MÁS INFO AQUÍ

ADOLESCENCIA